Home

Welkom op de website van Senioren Vereniging Walcheren.

De Senioren Vereniging Walcheren (SVW) is als zelfstandige seniorenvereniging opgericht op 10 maart 2016. Onze leden wonen voornamelijk op Walcheren, maar ook personen woonachtig elders kunnen lid worden van de SVW.
Op Iokaal niveau worden vele activiteiten voor onze leden uitgevoerd zoals :

  • Het organiseren van themamiddagen, kerstviering, nieuwjaarsviering, middagtochten en meerdaagse reis .
  • Ondersteuning bij het invullen van de belastingformulieren.
  • Het verkrijgen van collectiviteitskorting op de ziektekostenverzekering.
  • Korting op rijbewijskeuring voor senioren.
  • Korting bij aankopen in diverse winkels.
  • Belangenbehartiging op Iokaal niveau.

Activiteiten worden door een werkgroep voorbereid.
De SVW is aangesloten bij de Federatie van Algemene Seniorenverenigingen
( FASv) die weer is aangesloten bij de Nederlandse Vereniging van Organisaties van Gepensioneerden (NVOG).
De FASv verzorgt de belangenbehartiging op landelijk en politiek niveau en de NVOG doet dit landelijk v.w.b. de pensioenen.