Rijbewijskeuring

Senioren die voor verlenging van hun rijbewijs moeten worden gekeurd, kunnen hiervoor op 19 en 27 september en op 17 oktober 2019 terecht op het spreekuur in Woonzorgcentrum “Ter Reede” te Vlissingen, Vredehoflaan 370. Schikt de datum u niet, dan zijn er andere mogelijkheden in de regio. Leden uit Middelburg kunnen terecht in Woon-zorgcentrum “Het Getij”, Oosterscheldestraat 18b Middelburg. Data niet bekend.

Voor senioren kost de keuring € 35,00 inclusief korting van € 5,00 onder vertoon van de ledenpas van de SVW. Voor informatie en een afspraak belt u tijdens kantooruren naar het landelijke afsprakenbureau van Regelzorg Rijbewijskeuringen 088-2323300. Zelf een datum plannen kan via www.regelzorg.nl. De verwerking en beoordeling van de Eigen Verklaring door het CBR kan tot 3 maanden in beslag nemen. Geadviseerd wordt om tenminste 4 maanden voor het verlopen van de geldigheid van het rijbewijs een afspraak te maken voor een keuring. Voor vragen kunt u contact opnemen met 06- 28543996 of e.koopman@regelzorg.nl

Lokaal keuringsarts is Dr. Alain Marlisa, bereikbaar onder telefoonnummer (0118) 724999.